Общи условия

С използването на www.brewforia.bg Вие приемaте следните Общи Условия, които могат да бъдат актуализирани и променяни от нас без предупреждение.

С използването на www.brewforia.bg Вие декларирате и гарантирате, че сте навършили 18 години.

Ако Вие не сте съгласни с тези Общи Условия, Вие не сте оторизирани да ползвате този сайт.

Настоящите „Общи условия” уреждат реда, начина и условията за покупко-продажба през онлайн магазина www.brewforia.bg, собственост на „БРЮФОРИЯ” ООД. Тези „Общи условия” представляват договор за покупко-продажба между www.brewforia.bg и Клиента.

www.brewforia.bg предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки чрез заявяване на поръчка и заплащане на съответната продажна цена, като Клиентът е длъжен да се съобразява и спазва настоящите Общи Условия. Клиентът може да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в онлайн магазина www.brewforia.bg стоки и услуги само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на „Общи Условия” и се задължава да ги спазва.

При промени в настоящите Общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените, като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на имейл адрес martin@brewforia.bg. С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и www.brewforia.bg, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.

 1. Общи положения 

По смисъла на настоящите „Общи Условия” изброените понятия са използвани със следното значение:

„БРЮФОРИЯ” ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 204322399, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Овче поле" 136, предлагащо за продажба стоки в онлайн магазин www.brewforia.bg.

www.brewforia.bg е уебсайт за онлайн покупко-продажба на стоки и услуги, предоставяни от „БРЮФОРИЯ” ООД (накратко наричана brewforia.bg).

Под „стоки и услуги, предоставяни от „БРЮФОРИЯ” ООД се разбират:

- бира;

- куверти/вход/ за събития и дегустации.

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики и продажна цена. Brewforia.bg не носи отговорност в случай, че посочената от производителя или дистрибутора информация за характеристиките на стоката е невярна или неточна.

„Клиент” е физическо или юридическо лице, което е заявило поръчка през регистриран клиентски профил в www.brewforia.bg и е съгласен с настоящите Общи Условия. Със заявяване на поръчка Клиентът – физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 ( осемнадесет) години. Brewforia.bg запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 (осемнадесет) години от Клиента.

„ Клиентски профил” е информацията за Клиента ( има, фамилия/ търговска фирма, адрес, телефон, e-mail, ЕИК/БУЛСТАТ и др.), предоставени от последния при закупуване или регистрирането му и съхранявана от Brewforia.bg за целите на обслужване на поръчките и предоставяните от Brewforia.bg услуги.

С използването на този Уеб сайт Вие заявявате, че сте отговорни за поддържането на вашия профил и парола и за защитен достъп до вашия компютър. Клиентският профил е достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола и дава възможност на Клиента сам да разглежда и редактира данните, въведени при регистрация, да има достъп до информацията на всички свои поръчки за закупуването на стоки и услуги през www.brewforia.bg, да променя паролата си за достъп, да се абонира или откаже абонамент за получаване на информационен бюлетин на Brewforia.bg. Вие сте отговорни за всички дейсности, които настъпят вследствие на използване на вашата парола или профил.

„БРЮФОРИЯ” ООД не носи отговорност за загуби или повреди породени от неспазване на вашите отговорности и задължения според тези установени Общи Условия. За да закупите продукт или да използвате услуга предлагани от този Уеб сайт, Вие трябва да се регистрирате и/ или да предоставите изисканата от нас информация. С въвеждането на каквато и да е информация на този Уеб сайт Вие заявявате и гарантирате, че (1) Вие сте навършил 18 годишна възраст; (2) използвате своята действителна самоличност; (3) Вие сте поредоставили само вярна, точна, настояща и пълна информация; и (4) Вие ще поддържате и своевременно актуализирате информацията, която сте предоставили, за да я запазите като вярна, точна, настояща и пълна.

 

Електронна комуникация

Когато посещавате нашия Уеб сайт, купувате продукти или услуги през Сайта, или се отнесете към нашия отдел „Връзка с Клиенти”, вие комуникирате с нас електронно или дистанционно. Ние също ще комуникираме с вас чрез имейл или обаждане или обновяване на информация на Сайта. С използването на Сайта Вие се съгласявате с това, че всички споразумения, бележки, оповествявания и друг вид комуникация, която ние предоставим електронно съответстват на всички законови изисквания, че тази комуникация е в писмена форма.

 

2. Поръчки за покупка

За да поръчвате покупка на предлаганите продукти и услуги от www.brewforia.bg, Клиентът е необходимо да предостави изискваната информация и да се регистрира ( чрез попълване на регистрационна форма) и да заяви съгласие с настоящите „Общи Условия”.

При регистрация Клиентът предоставя следната информация: за физически лица – име, фамилия, телефон, адрес и e-mail; за юридически лица – търговска фирма, МОЛ, ДДС номер, телефон, адрес и e-mail.  С въвеждането на каквато и да е информация на този Уеб сайт Вие заявявате и гарантирате, че (1) Вие сте на поне 18-годишна възраст; (2) използвате своята действителна самоличност; (3) Вие сте поредоставили само вярна, точна, настояща и пълна информация; (4) Вие ще поддържате и своевременно актуализирате информацията, която сте предоставили, за да я запазите като вярна, точна, настояща и пълна; (5) сте съгласни с „Общи Условия” на www.brewforia.bg като отбележите полето „Съгласен съм с Общите условия за покупко-продажба на  онлайн магазина Brewforia.bg.

Brewforia.bg незабавно потвърждава получаването на изявлението за съгласие с настоящите общи условия като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента.

 

Процес на поръчка за покупка  

При поръчка за покупка Клиентът извършва следните последователни действия:

Избира желаните от него продукти, които добавя в своята кошница като натисне бутон „Поръчайте” срещу съответната стока. Когато клиентът реши да премине към поръчване на избраните продукти, той отива в своята "количка" (намираща се в горната дясна част на уеб сайта).

В своята "Количка" Клиентът определя вида и количеството на стоката и потвърждава поръчката (чрез натискане на виртуален бутон „Продължи”);

За да продължи Клиентът се регистрира (ако е нов потребител) или влиза в профила си (ако е съществуващ потребител), като въвежда информация за име, фамилия, телефон и адрес на доставка, и натиска бутон „Продължи”;

Ако е съществуващ клиент се показват адрес за доставка с възможност за промяна на данните и избор на начин на плащане.  

Ако е нов потребител се появява форма за регистриране чрез въвеждане на необходимата информация за изпълнение на поръчката (имейл адрес, име, фамилия, телефон, адрес на доставка) и възможност за избор на плащане.

Клиентът потвърждава заявените данни от бутона „Продължи”

Поръчката за покупка на стока през www.brewforia.bg се счита за извършена след натискане на бутона "Потвърди ".

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за Brewforia.bg не възниква задължение за нейното изпълнение.

 

Приемане на поръчката 

Поръчката за покупка се приема от Brewforia.bg чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: наименование, адрес на управление, е-mail адрес и данни за кореспонденция на Brewforia.bg, както и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия, информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избраният от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.

 

3. Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка на територията на България от нашия партньор куриерска фирма „Рапидо” или посочен офис от клиентската мрежа на „Рапидо”  и/или „Спиди“. Всички поръчки се доставят или от „Rapido” и неговите подизпълнители или директно от Brewforia.bg. При всички доставки ще се изисква документ за самоличност за удостоверяване,че купувачът/получателят има навършени 18 години.

Клиентът има право да избере обикновена доставка от 24 часа до 48 часа на територията на гр.София или същата за територията на България/без гр.София/.

3.1.Обикновена доставка от 24 часа до 48 часа за територията на гр.София:

За поръчки под 100лв в една пратка - стойността на доставката е 5 лв. 

За поръчки над 100лв в една пратка – доставката е безплатна.

Поръчките се доставят в следните срокове:

Най-късно до 2 (два) работни дни – за територията на гр. София.

3.2. Обикновена доставка от 24 часа до 48 часа за територията на България:

Доставката на бири от www.brewforia.bg за територията на България се изчислява спрямо цената на доставка на логистичен партньор „Рапидо“. Цената ще бъде отбелязана при покупка на сайта.

Всички разходи за доставка се заплащат допълнително в момента на поръчване ако сте заплатили по банков път/банкова карта или в момента на доставката ако сте избрали наложен платеж.

* За доставка извън територията на България се прилагат допълнителни условия. Моля свържете се с нас на имейл: martin@brewforia.bg

Brewforia.bg не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си, Brewforia.bg в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента за изчерпването на стоката посредством обаждане по телефон на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес. Brewforia.bg ще възстанови стойността на поръчания/те артикул/и или ще промени поръчката по желание на Клиента.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Brewforia.bg се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 

4. Цени и начин на плащане

Всички цени на стоки в brewforia.bg онлайн магазин са в български левове ( BGN)  или евро (EUR) в зависимост от избраната настройка чрез падащото меню в хедъра на сайта. Цените са с включен ДДС.

Указаните цени на артикулите не включват разходите за доставка. Сумата на поръчката и разходите за доставка се изчисляват динамично според избраните артикули и адресът за доставка, и са дължими в момента на поръчване и платими заедно с дължимата сума за закупените продукти.

Сумата дължима за поръчаните продуктите и разходите за доставка могат да бъдат платени по някой от следните начини:

 

4.1. Плащане при доставка (наложен платеж): При получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера.

4.2. Плащане по банков път: Заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указаната от Brewforia.bg банкова сметка; при получаване на стоката не дължите плащане на куриера. 

Постъпване на сумите от банкови транзакции в сметката на търговеца:

По банков път по банкова сметка на „Брюфория” ООД

SWIFT: ТТBBBGSF

IBAN: BG57TTBB94001527690190

Експресбанк

 

* На всяко международно плащане направено с директен банков превод по сметката на "Брюфория" ООД се налага с банкова такса за международен превод на стойност 30лв или равностойността му в евро по курса на деня ( 1 евро = 1.9558лв).

4.3. Плащане през ePay.bg (поддържа плащане с карти Борика, Euroline, Maestro, Master Card, Visa Electron, Visa Classic): 

При избиране на този метод ще бъдете прехвърлени към страницата на ePay.bg, за да финализирате транзакцията; след постъпване на плащането в нашата система започва обработката на Вашата поръчка; при получаване на стоката не дължите плащане на куриера. През системата на ePay.bg, могат да се заплащат стоки до 2000 лева. 

 

С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), изявява съгласие по смисъла на чл.53, ал.1 от ЗЗП за извършване на авансово плащане на стоките. 

4.4. Политика за връщане на стоки, обезщетяване на картодържатели и отказ от направени поръчки

(1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

- за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики (храни и напитки);

- за всяка, поръчана от Потребителя стока, която е била разопаковани и/или отворени от него и това е засегнало количествените и качествените и характеристики;

(3) В случай, че Ползвателят упражни правото си на отказ по ал. 1 от настоящата разпоредба, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Ползвателят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако последният не е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(4) Ползвателят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(5) Ползвателят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика на адрес, посочен по-горе или на имейл: denislav@brewforia.bg.

(6) При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

 

5. Описание на продукт

„Брюфория” ООД се опитва да бъде възможно най-точен с описанието на нашите продукти. Въпреки това „Брюфория” ООД не гарантира, че описанието на продуктите или друго съдържание на Уеб сайта е точно, пълно, актуално или безгрешно. Ако даден продукт не е какъвто е описан, вашето единствено право е да го върнете в неизползвано състояние. ЦЕНИТЕ И НАЛИЧНОСТИТЕ НА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ ВПИСАНИ НА НАШИЯ УЕБ САЙТ СА ПРЕДМЕТ НА ПРОМЯНА БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Обявяването, описанието на, или позоваването към продукт или услуга на този Уеб сайт неозначава, че продуктът или услугата са на разположение в момента. Всички поръчки на продукти или услуги са предмет на действащото законодателство, включвайки, както е умесно, износни и вносни регулационни правилници и ограничения, ако съществуват, наложени от управляващите органи имащи юрисдикцията върху такива поръчки, продукти или услуги.  

Всеки продукт предлаган на www.brewforia.bg от Брюфория ООД се характеризира с

* уникален номер ( артикулен номер), който съответства само и единствено на един продукт,

* име ( изписано както на етикета на конкретния продукт),

* цена в български лева ( единична цена и цена на кашон, когато продуктът е част от една покупка от 6 или повече продукта).

 

6. Права на Клиента

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през www.brewforia.bg , като върне стоката( в търговския и вид, в който я е получил) в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Brewforia.bg и да върне стоката с ненарушена цялост. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: гр. София, ул.Овче поле 136, ет.1, ап.4 или на е-mail адрес denislav@brewforia.bg Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.

Правото на отказ не се прилага при доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, както и в следните две хипотези:

1. за доставка на хранителни стоки, напитки или други стоки за ежедневна употреба в дома на Клиента на посочен от него адрес или на работното му място при извършване на редовни доставки;

2. за предоставяне на следните услуги: настаняване, транспорт, хранене и услугите, свързани със свободното време, при които услугата трябва да се предостави на определена дата или в рамките на определен срок.

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

  • доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
  • при транспортирането стоката е била повредена.

След получаване на стоката, Клиентът има право да иска връщането й при наличието на несъответствие на стоката с договореното, което не е могло да бъде установено при обикновен преглед на същата.

В изброените случаи, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до brewforia.bg.

Brewforia.bg е длъжно да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 20 (двадесет) работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ. При направена покупка с карта, връщането на суми е с кредитна транзакция по картата,с която е направена покупката. Други начини на връщане на средства не са позволени.

Brewforia.bg полага грижа информацията в www.brewforia.bg да се поддържа винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

Brewforia.bg не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на brewforia.bg.

Brewforia.bg не носи отговорност за непредоставяне на достъп до www.brewforia.bg, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на brewforia.bg.

Brewforia.bg не отговаря за съответствието на предлаганите за продажба стоки с приложимите нормативни изисквания и за техните качества.

Клиентът е длъжен да обезщети brewforia.bg за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с биравно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети brewforia.bg и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

При отказ за получаване на стоката от страна на Ползвателя, отказът се счита за неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Ползвателят е длъжен да обезщети Доставчика за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

(1) В случай, че Ползвателят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Ползвателят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(3) Не представляват недостатъци на стоките следните случаи:

- особен вкус на предоставяните винени продукти;

- особен вкус на хранителните гурме продукти, когато са доставени в срока на годност и съгласно изискванията за съхранение;

- наличие на механизми за автоматично или улеснено премахване на защитната мембрана на предлаганите стоки.

7. Права и защита на лични данни

Правo и защита на лични данни

 

brewforia.bg (Брюфория ООД) уважава вашето право на лични данни и се стреми да ги защити. Информацията по-долу описва как ние събираме и използваме вашите лични данни.

 

Това колко информация Brewforia.bg съхранява за вас и как я използва зависи от вашата обвързаност с Brewforia.bg  и  услугите, които ползвате, затова някои от секциите по-долу може да се отнасят за Вас.


------------------------------------------------------------------------------

За какво използваме вашите лични данни?


Brewforia.bg (Брюфория ООД) събира и използва вашите лични данни, за да администрира, поддържа, подобрява и получава обратна информация за предлаганите от нас услуги и да установява и предотвратява грешки, нарушения на нашата система за защита, закона или нашите договорни условия. Ако вие сте регистрирани да използвате нашите услуги, ние може да се свържем с вас, за да съберем обратна информация за предлаганите услуги или да ви предложим подобрения към тях.


-------------------------------------------------------------------------------

Допълнителна информация/ маркетинг


Вие имате право да ни помолите по всяко време да прекратим нашият директен маркетинг с Вас. Вие може да заявите своето желание за прекратяване на имейл martin@
brewforia.bg със заглавие "Лична информация".


------------------------------------------------------------------------------

Лична информация, която Brewforia.bg събира


Brewforia.bg събира и обновява информацията за своите потребители, които обслужва. Тя може да бъде събрана чрез директен контакт с вас, от трета страна като други потребители и автоматично чрез вашето ползване на нашите услуги.
------------------------------------------------------------------------------

Информация, която вие/ други ни предоставяте


Тази информация включва данните ви за контакт, данните ви за регистрация и плащане,   проблеми при подрдъжка, детайли от участия в събития, проучвания и някои съществени подробности на вашите предпочитания.


Когато изберете плащане чрез банкова карта Вие предоставяте картови данни, които използва и съхранява само и единствено обслужващата ни банка. Ние като Търговец нямаме достъп до тези данни.


------------------------------------------------------------------------------

Информация, която ние събираме чрез нашите услуги


Ако Вие сте регистриран потребител за услугите на Brewforia.bg, то Brewforia.bg също събира информация за вашето ползване на услугите като общ начин на достъп до данни, продължителност и обем на използване на услугите и Данни за трафик от използването на нашия Уеб сайт. Данните за трафик включват записи на ползване, детайли за мрежата, детайли за достъпваните данни и системи, продължителност на престоя, поток на кликове и подобни ползвания или системни данни. Данните за трафик понякога може да се проследяват/ свързани с не само компании, но и с отделни личности.   Преди да се регистрирате на 
www.brewforia.bg за достъп до специалните места на нашия сайт, вие може да използвате основните функции на www.brewforia.bg анонимно.


По искане ние предоставяме на посетителите на сайта достъп до цялата информация, включвайки подходяща информация, която ние поддържаме за тях ( но не и за други потребители ако не е поискано от закона). Включвайки уникална идентифицираща информация ( т.е. клиентски номер или парола) и информация за контакт ( т.е. име, адрес, телефонен номер). Потребителите могат да получат достъп до тази информация като ни изпратят имейл. По искане ние предлагаме на посетителите да поправят неточностите като предоставят правилните детайли на Brewforia.bg или където е възможно да променят своите регистрирани детайли онлайн.
------------------------------------------------------------------------

Как ние използваме вашата информация


За всеки посетител на www.brewforia.bg, уеб сървърът на 
www.brewforia.bg автоматично разпознава името на домейна на потребителя. Ние също съхраняваме имейл адресите на тези, които комуникират с нас чрез имейл и съхраняваме информацията за това които страници достъпват и посещават потребителите. Доброволно предоставената информация от потребителите като информация от проучване и/ или регистрации на сайт също се събира. Информацията, която ние събираме се използва преди всичко за вътрешни нужди и за подобряване на съдържанието на нашия Уеб сайт & услуги. Тя също се използва и за информиране на потребителите за новостите в предлаганите от нас услуги. Тази информация не се споделя с други организации с търговски цели. Ако не желаете да получавате имейли от нас в бъдеще, моля уведомете ни с имейл на адрес martin@brewforia.bg.

Ако получавате нежелан имейл от нас, цялата наша кореспонденция предлага ясни инструкции как да ги откажете. Ако сте ни предоставили вашия пощенски адрес или телефонен номер вие може да получавате периодично бюлетини или обаждания от нас за новите ни продукти и услуги или предстоящи събития.  Ако не желаете да получавате тези бюлетини, моля да ни уведомите чрез имейл на адрес martin@
brewforia.bg
----------------------------------------------------------------------------

Методи и продължителност на съхранение.


Доставките трябва да бъдат обозначени като „ Не проверено” и вие трябва да проверите продуктите колкото е възможно по-бързо и да ни уведомите незабавно за чупливост или липса на бира. Ние не можем да гарантираме кредит или замяна ако не бъдем уведомени до 3 дни от доставката на поръчката. Внимание! Пратки състоящи се от повече от един кашон могат да бъдат разделяни. Ако не получите остатъкът от вашата поръчка до 3 работни дни от първата доставка, моля да ни уведомите. Стандартните доставки в рамките на България трябва винаги да пристигат до 2 работни дни. Ако нямате възможност да присъствате на адреса по време на доставката и желаете да оставим вашата пратка на защитено място, моля да ни уведомите предварително. Уведомяваме ви, че нито ние нито нашите куриери – партньори могат да поемат отговорност за последвала загуба или нарушения настъпили след като пратката е била оставена. Свържете се с нас на телефон: +359 888501826 или на адрес: martin@
brewforia.bg 
----------------------------------------------------------------------------------

Предоставяне на вашата информация на трета страна


Освен където законът позволява или вие изрично сте се съгласили, Brewforia.bg ( Брюфория ООД) не продава или отдава вашите лични данни на други страни извън Brewforia.bg(Брюфория ООД). Ние не споделяме или продаваме нашата база данни от потребители на трета страна.
-------------------------------------------------------------------------------- 

Съобщения по имейл, уведомления и бюлетини


Brewforia.bg (Брюфория ООД) ви предлага възможността да получавате по имейл бюлетин или други уведомления свързани с продукти представяни на 
www.brewforia.bg или нови услуги, които ви предлагаме. Вие можете по всяко време да заявите прекратяване на имейл уведомления или бюлетини като спазвате инструкциите за прекратяване на уведомления или бюлетини или заявите това на martin@brewforia.bg.
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Прекратяване на информация


Brewforia.bg (Брюфория ООД) може да забрани имейл адреси на личности от базата данни на Brewforia.bg. Причините, заради които предприемаме тези мерки, са свързани със сигурността на Brewforia.bg (Брюфория ООД), неговият екип и други, за установяване и предотвратяване на престъпление , за идентифициране на правилни реципиенти или  за да се уверим, че имейлът е разгледан при отсъствие на персонала. Brewforia.bg (Брюфория ООД) може да отхвърли, да забави или да премахне съдържание от имейли, които имат същност, съдържание или прикачена информация, която може да разруши системата на Brewforia.bg или защото може да предизвика проблеми със сигурността  като например вируси.


Brewforia.bg може да отсява имейли , които се състоят от определено съдържание, което е обидно или имейлът е нежелан или spam. При определени обстоятелства това за съжаление може да доведе до засягане на „ невинни” имейли, но Brewforia.bg се стреми да ограничи настъпването на такива събития.   
-------------------------------------------------------------------------------

Защита

Brewforia.bg е разработила стриктни политики управляващи информационните технологии. Те обхващат области като контрол на достъпа, автентикация, одит, монито, предупрежденияения, съхраняване на данни и back up и стандарти на прехвърляне, и интегрираност със средата. Brewforia.bg (Брюфория ООД) полага разумни усилия да инсталира и притежава подходящите защитни средства за съоръженията, с които разполага Brewforia.bg, за да ги предпази от загуба, злоупотреба или неправомерна промяна на информацията, която Brewforia.bg е събрала от Вас на www.Brewforia.bg.

За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние предлагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка.


Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2).
В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на облсужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги ползвате.-----------------------------------------------------------------------------

Име на компанията:


Brewforia.bg e собственост на Брюфория ООД, ЕИК 204322399 с адрес и седалище на управление гр. София, ул. Цар Асен 10, ет.2, ап.4 МОЛ: Симеон Първанов.

--------------------------------------------------------

Въпроси
Ако имате някакви въпроси за Политиката на право/ защита на лични данни на Brewforia.bg ( Брюфория ООД) или за ползването на данните при определени услуги, вие трябва да се свържете с martin@brewforia.bg . Законът ви позволява да пишете или да поискате да видите и коригирате информацията съхранявана за вас, въпреки че това може да изисква заплащането на разумна такса.

8. Авторски права

Брюфория ООД уважава правото на интелектуална собственост на другите и затова молим нашите потребители за това. Освен ако не е изрично разрешено от Брюфория  ООД, Вие се съгласявате да не променяте, отдавате, наемате, заемате, продавате, разпространявате или създавате производни на www.brewforia.bg, изцяло или от части.

Сайтът www.brewforia.bg на Брюфория ООД и цялото негово съдържание са материали с авторски права, защитени от Българското и международно право за интелектуална собственост. Съвкупността от съдържание на нашия уеб сайт е изключителна собственост на Брюфория ООД и не може да бъде използвано за други цели освен за тези посочени на сайта. Услугите и информацията предоставени тук са единствено за ваше лично ползване. Вие имате само разрешение да ползвате сайта на Брюфория ООД ( www.brewforia.bg) ако не е изрично разрешено. Нищо от съдържанието тук не прехвърля явни или скрити права, собственост или интереси на този уеб сайт към вас.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 09.12.2016г.

©2016 Брюфория ООД. Всички права запазени